Kjøpsbetingelser for PPNorge.no


Dette dokumentet beskriver de juridiske betingelsene som gjelder når du handler i nettutgaven av PP Norges AS’ nettbutikk, https://www.ppnorge.no, heretter kalt PPNorge.no.

 

Generelt

Disse betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse og en godkjent korrektur, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på nettsidene er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på PPNorge.no må du ha fylt 18 år, og være bosatt i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

 

1. Parter

Selger:

PP Norge AS, Postboks 4, 1806 SKIPTVET

Org.nr.:NO 999 633 129 MVA.

Telefon: 46 80 22 09

E-post: post@ppnorge.no

Heretter benevnt som  ‘vi’ eller ‘oss’.

Kjøper:

Den person eller organisasjon som er oppgitt som kunde i bestillingen.

Heretter benevnt som ‘du’, ‘deg’, ‘din’ eller ‘ditt’.

 

2. Handle i nettbutikken

Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid kan føle deg trygg når du handler på nett:

• Orienter deg om produktene

• Velg ønskede produkter, gjør eventuelle tilpasninger.

• Legg i handlekurv

• Registrering av kundeprofil / innlogging hos PPNorge.no

• Kontroll av bestillingen

• Bekreft din bestilling og aksepter salgsvilkårene

• Motta ordrebekreftelse, kontrollér.

• Godkjenn korrektur vi sender deg.

• Vent på produksjon og utsending av varer (vanligvis ca 14 dager).

Kundeservice og ordrebehandling er tilgjengelig mandag-fredag, kl 10-16, selv om nettbutikken er åpen døgnet rundt.

 

3. Din bestilling

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Det kan være endringer i den.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du kan lese mer om dine ordre på ‘Min konto‘ i nettbutikken eller ta kontakt med vår kundeservice på 46 80 22 09

Siden de aller fleste bestillinger innebærer unik tilpasning av produktene, vil du få tilsendt en korrektur (skisse av de produktene du bestiller) på e-post. Denne korrekturen må godkjennes av deg før produksjon iverksettes.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra PPNorge.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan PPNorge.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

 

4. Betaling

Alle priser i nettbutikken vises eks mva og eventuelt miljøgebyr. Ordreoversikten vil inkludere alle utgifter forbundet med varen som utgifter til mva, emballasje m.m.

Dersom du velger å hente ordren selv i butikken, må du betale med kontanter når du henter.
Hvis du vil ha varen tilsendt, må du velge faktura som betalingsmiddel. Du får 14 dagers betalingsfrist fra den dagen varen sendes fra vårt lager. Alle våre fakturaer håndteres av SG Finans AS.

 

5. Angrerett / Returrett

Angrerettloven gir deg som privatperson i utgangspunktet rett til å angre ditt kjøp.
Merk at de aller fleste produkter i vår nettbutikk er fremstilt etter dine ønsker, og angreretten gjelder IKKE dersom produktene er tilpasset for deg:

Angrerettloven:

  • §22.Unntak fra angreretten: Angreretten gjelder ikke avtaler om:
e) Levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg,

 

Angreretten gjelder altså bare for privatpersoner, og bare på produkter som IKKE er spesialtilpasset.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte nettbutikkens returhåndtering, angrerettsskjema, eller skriftlig per brev, e-post, eller SMS med referanse til ordrenummer. Du kan også bruke angrerettskjema.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Returforsendelse må betales av deg.

Vi er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr,avgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller hentelapp eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss (med sporingsnummer), om mulig i originalemballasje, sammen med evt. angrerettskjema (som du finner lenke til på ordrebekreftelsen du fikk på e-post). Skjemaet kan også lastes ned her. Det er ikke nødvendig med angrerettskjema når du bruker returordningen i nettbutikken. Ordren krediteres og du vil få utbetalt det du eventuelt har betalt.


Varen kan returneres til: PP Norge AS, Storveien 6, 1816 SKIPTVET

NB! Angreretten gjelder ikke for varer som er reservert på nett for avhenting og betaling i butikk, da dette er et butikksalg og ikke et rent internettsalg.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp.  

Ved leveringsmetode der du skal hente ordren i butikk, og der denne betales i løpet av kjøpsprosessen på nett, regnes dette som en internettordre regulert av blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

Dersom du har spesielle ønsker når det gjelder transport, gi beskjed, så vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Du kan lese mer om dine ordre på ‘Min konto‘ på PPNorge.no eller ta kontakt med vårt kundesenter på 940 08 439.

 

7. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, må du senest innen 8 dager etter mottak, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom du ikke er fornøyd må vi få beskjed innen 8 dager etter mottak.

Vi behandler eventuelle reklamasjoner så fort som mulig, og sammen med deg prøver vi å finne den beste løsningen. Alternativene er å a) erstatte varene med nye, b) gi en rabatt på kjøpet eller c) heve kjøpet.

 

8. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post på post@ppnorge.no
Les også våre regler for personvern når det gjelder automatisk innsamling av informasjon via informasjonskapsler og lignende.

 

9. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du (hvis du handler som privatperson) bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.