Miljofyrtarn sertifisert 276x300 - MiljøfyrtårnVi er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vår virksomhet har oppfylt strenge krav til:

    • Avfallshåndtering
    • Bærekraftige innkjøp
    • Miljøvennlig transport
    • Energieffektivisering
    • HMS og arbeidsmiljø

For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år, slik at man kan være sikre på at virksomheten fortsatt oppfyller kriteriene.

Gjennom eget nettverk og hyppig kontroll, arbeider vi hele tiden for å tilfredsstille krav til etiske og miljømessige retningslinjer. Vi tar bærekraft på alvor og jobber derfor kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.

Ved å velge en Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet, bidrar du til en mer bærekraftig fremtid.