Hans Majestet Kongens Garde har flotte medaljer, montert i korte medaljebånd.

Spesial Gardist2 - Hans Majestet Kongens Garde
Spesial Gardistmedaljen2 - Hans Majestet Kongens Garde